Beleggen buiten de beurs om: hier liggen uw kansen

Sparen brengt dezer dagen bijna niets meer op en beleggen op de beurs vindt u wellicht te risicovol. Toch wilt u meer maken van uw vermogen, of u nu wilt rentenieren of graag een andere wens in vervulling laat gaan. Er zijn andere manieren om uw geld te beleggen. Buiten de beurs om. U belegt dus niet in aandelen, opties, obligaties en hoeft aandelenkoersen dus niet in de gaten te houden. U haalt uw rendement uit andersoortige beleggingen.

Ook beleggen buiten de beurs om is echter nooit zonder risico. Dat is niets in de financiële wereld. Er zijn echter tal van mogelijkheden om uw vermogen aan het werk te zetten voor u. En in sommige gevallen helpt u bovendien anderen. U creëert een win-winsituatie.

Ik geef u een aantal inspirerende voorbeelden voor vermogensopbouw buiten de beurs om.

Buiten de beurs om beleggen, 4 voorbeelden

  1. Obligatieleningen, bij voorbeeld in een hotelketen of seniorenwoningen
  2. Debiteurenfinanciering. Terwijl u het bedrijf helpt met een gezond debiteurenbeheer, ontvangt u een percentage over de waarde van de debiteurenportefeuille
  3. Private equitiy. Voor een voorraadfinanciering kan een bedrijf terecht bij zijn bank. Bij een groeifinanciering doen banken moeilijker. Investeren in een bedrijf via een groeifinanciering creëert een win-winsituatie. U ontvangt rendement over uw investering en krijgt uw investering over een afgesproken periode terug, terwijl u het bedrijf helpt te blijven groeien. Met alle voordelen die daarbij horen. Denk aan werkgelegenheid, de stimulans voor de lokale economie, duurzaamheid en dergelijke
  4. Particuliere investeringen, bij voorbeeld in een vakantiebungalow- of vastgoedbelegging. Of het verstrekken van een lening met een hoger rentepercentage aan derden voor een dergelijke investering.

Er zijn meer voorbeelden te noemen om te beleggen buiten de beurs om. Dit zijn de meest bekende.

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden om te investeren met uw vermogen? Neem dan contact met mij op.

Meer weten

Ook wij staan onder toezicht

FFP-Keurmerk (002)

kifid

Het gedragstoezicht wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking  van kapitaalmarkten die voldoen aan de Wet Financieel Toezicht (Wft).

De Vereniging FFP hecht grote waarde aan het toezicht op haar leden. Een afzonderlijke stichting ziet toe op de kwaliteit van de examens die financiële planners moeten afleggen om certificering te verwerven en te behouden. Een Commissie van Toezicht bewaakt de naleving van reglementen en gedragscodes. Bezwaar tegen uitspraken van deze commissie is mogelijk bij een Raad van Beroep.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) is een onpartijdig loket voor het beslechten van klachten en geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Kifid is een initiatief van marktpartijen en is ministerieel erkend. Doel van Kifid is eventuele problemen te helpen oplossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener.