Er bestaan veel misverstanden over de afwikkeling en de verdeling van een nalatenschap. Wanneer bijvoorbeeld één van de twee partners overlijdt… Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar. Het opstellen van een goed testament en een levenstestament kan mensen veel (familie-)leed en geld besparen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om al bij leven vermogen voor het overlijden fiscaal vriendelijk over te hevelen naar de volgende generatie? Wat kunt u doen om uw vermogen te laten groeien en zo min mogelijk belasting te betalen?

Op al deze vragen krijgt u antwoord als u een van de twee lezingen die Boschland Accountants en Adviseurs (met kantoren in Hengelo (Gld), Twello, Ede en Lienden) op dinsdag 21 mei en maandag 27 mei heeft georganiseerd en waarvoor zij al hun relaties hebben uitgenodigd. Aan beide lezingen geeft Ap Meulenveld namens Vermogensadvies en meer zijn medewerking.

Mocht u geïnteresseerd zijn dan bent u – mede namens Boschland – van harte uitgenodigd om één van de lezingen bij te wonen. Graag wel even vooraf aanmelden via ap@vermogensadviesenmeer.nl of 06 80 09 23 22.

Klik hier voor het programma en de locaties.