‘Hoeveel rendement op uw belegging hebt u echt nodig?’

‘Ik wil het hoogste rendement met het laagste risico met mijn belegging.’ De wens is volkomen begrijpelijk, maar onmogelijk. Maar wat kan dan wel?

In mijn beleggingsadvies aan mensen benader ik deze vraag vanuit een andere invalshoek dan u wellicht gewend bent.
Wilt u uw inkomen of pensioen aanvullen, dan bereken ik eerst hoeveel rendement u echt nodig hebt op basis van uw huidige inkomsten en uw wensen. Met deze bedragen, uw wensen en (toekomstige) situatie leg ik u het beste beleggingsadvies voor en ga ik voor u aan de slag.

Ik leg u in een voorbeeld uit, waarom ik uw toekomstige belegging zo benader.

Rekenvoorbeeld: hoeveel rendement op uw belegging hebt u echt nodig?

Stel, uw totale inkomsten zijn berekend op 75.
Op basis van uw uitgavenpatroon en wensen hebt u 100 nodig.
Het minimale rendement dat uw belegging moet opleveren is dus 25.

Het bedrag dat u inlegt heeft een rendement nodig van 2,00% om deze 25 te halen.  Waarom dan meer risico nemen om een hoger rendement te behalen als u aan 2,00% meer dan voldoende hebt? Uw risico is laag, terwijl u genoeg rendement behaalt om goed van te kunnen leven. Alles boven deze 2,00% is prachtig meegenomen, maar niet noodzakelijk.

Conclusies in dit voorbeeld

Defensief beleggen past bij uw inkomenswens. Dus waarom zou u wakker liggen van meer risico en de wens van een hoger rendement, dat uw belegging wellicht niet haalt?

Wilt u beleggen om goed rond te komen en te kunnen doen wat u wenst, zonder dat uw belegging u wakker houdt? Vraag dan een adviesgesprek aan.

Wat is mogelijk?

Ook wij staan onder toezicht

FFP-Keurmerk (002)

kifid

Het gedragstoezicht wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking  van kapitaalmarkten die voldoen aan de Wet Financieel Toezicht (Wft).

De Vereniging FFP hecht grote waarde aan het toezicht op haar leden. Een afzonderlijke stichting ziet toe op de kwaliteit van de examens die financiële planners moeten afleggen om certificering te verwerven en te behouden. Een Commissie van Toezicht bewaakt de naleving van reglementen en gedragscodes. Bezwaar tegen uitspraken van deze commissie is mogelijk bij een Raad van Beroep.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) is een onpartijdig loket voor het beslechten van klachten en geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Kifid is een initiatief van marktpartijen en is ministerieel erkend. Doel van Kifid is eventuele problemen te helpen oplossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener.