Vermogen goed beheren valt of staat met weten waaraan je het beste doet

Ik geef u een aantal voorbeelden en tips om over na te denken, voordat u overgaat tot het maken van een keuze.

Hypotheek bij kopen eerste woning met de huidige regels

Hebt u plannen om voor het eerst een woning te kopen?

Voor 2013 kon u een hypotheek afsluiten, die gedeeltelijk of geheel aflossingsvrij was. De regels zijn echter veranderd voor wanneer u voor het eerst een woning koopt. U hebt nog slechts 2 hypotheekvormen om uit te kiezen: lineair en annuïteit. Het nadeel is dat uw maandelijkse aflossing de uitgaven verhoogt. Het voordeel is, dat u uw hypotheek geleidelijk aflost, waardoor u niet met een restschuld blijft zitten aan het einde van de termijn. Dat geeft zekerheid op de lange termijn.

Hypotheek oversluiten

Wilt u uw bestaande hypotheek omzetten naar een nieuwe lening met een lagere rente?
Met het oversluiten van een spaar- of aflossingsvrije hypotheek komen nieuwe voorwaarden om de hoek kijken. Ondanks deze nieuwe voorwaarden en de eventuele boeterente voor het vervroegd omzetten van uw hypotheek is de kans echter alsnog aanzienlijk dat u bespaart op uw maandlasten.

Ik wil goed advies

Beleggen in vastgoed, de bomen en het bos

Zijn er plannen om een beleggingspand aan te kopen of uw bestaande financiering ervan eens tegen het licht te houden? Dan hebt u verschillende mogelijkheden:

  • U belegt indirect in een vastgoedfonds of een obligatielening voor een vastgoedproject
  • U belegt direct in vastgoed door zelf één of meerdere panden aan te kopen.

Hier zijn tal van varianten op. Bent u onbekend met deze vormen van beleggen, dan krijgt u snel het gevoel te zwemmen in de vele mogelijkheden. Om in de huidige vastgoedmarkt de juiste keuze te maken zijn goede contacten en de juiste kennis van deze markt noodzakelijk.
Hierbij hoort uiteraard ook een passende financiering tegen gunstige condities en voorwaarden.

Ik wil goed advies

Stoppen met werken, een 2e woning kopen of een schenking doen? Denk dan aan nu én de toekomst

Wilt u (eerder) stoppen met werken, een 2e woning kopen of een schenking aan uw kinderen doen?  Dan is het wel zo handig te weten welke financiële gevolgen deze keuzes hebben op uw inkomen en vermogen. Nu én later.

Een Financieel Plan geeft u niet alleen een goed inzicht in uw huidige, maar ook in de gevolgen van uw toekomstige inkomens- en vermogenspositie. Een Financieel Plan creëert een belangrijke basis voor uw beslissingen omtrent uw financiële wensen.

Ik wil goed advies

Testament nodig? Denk dan ook hieraan…

Hebt u een eigen onderneming, een redelijk tot groot vermogen en/of te maken met een eerder huwelijk, dan is een optimaal opgesteld testament van groot belang! Niet alleen zorgt u dat uw naasten goed verzorgd achterblijven, maar de fiscaliteit is ook gewaarborgd. Met andere woorden: u probeert de hoogte van erfbelasting tot het minimum te beperken.

Mijn advies is om een testament op te laten maken en elke 5 jaren opnieuw te bekijken of deze nog voldoet aan uw actuele wensen. En aan de dan geldende wetgeving.

Denk daarbij ook aan het regelen van een passend levenstestament. Hierin bepaalt u hoe zaken geregeld worden en door wie bij leven, bij voorbeeld uw wensen bij eventuele ‘wilsonbekwaamheid’, waarbij u door geestelijke of fysieke belemmeringen niet meer kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer.

Een paar voorbeelden

  • U bent niet meer in staat te tekenen bij de aan-/verkoop van een woning, bij bankzaken of een lening
  • U kunt niet meer beslissen over uw verzorging en/of medische zaken.

Hoe u dit geregeld wilt zien en wie deze zaken/taken op zich neemt/nemen, kunt u in een levenstestament opnemen.

Ook kan het nodig zijn om conform de wet een executeur of bewindvoerder aan te stellen.

Naast alle emoties en kosten bespaart een goed advies u en uw familie een heleboel ellende!

Hebt u vragen of wilt u uw financiële zaken goed geregeld zien? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Ik wil goed advies

Ook wij staan onder toezicht

FFP-Keurmerk (002)

kifid

Het gedragstoezicht wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking  van kapitaalmarkten die voldoen aan de Wet Financieel Toezicht (Wft).

De Vereniging FFP hecht grote waarde aan het toezicht op haar leden. Een afzonderlijke stichting ziet toe op de kwaliteit van de examens die financiële planners moeten afleggen om certificering te verwerven en te behouden. Een Commissie van Toezicht bewaakt de naleving van reglementen en gedragscodes. Bezwaar tegen uitspraken van deze commissie is mogelijk bij een Raad van Beroep.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) is een onpartijdig loket voor het beslechten van klachten en geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Kifid is een initiatief van marktpartijen en is ministerieel erkend. Doel van Kifid is eventuele problemen te helpen oplossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener.